HABERLER
TERAZİ MUAYENESİNDE ÖNEMLİ HATIRLATMA AKREDİTASYON BELGESİ REVİZYONU MEDİKAL METROLOJİ ÇALIŞTAYI
TERAZİ MUAYENESİNDE ÖNEMLİ HATIRLATMA

 

şterilerimize Çok Önemli Hatırlatma

04.09.2013 tarihli ve 28755 sayılı Resmi Gazetede “Tartı Aletleri Muayene

Yönetmeliği” yayımlanmıştır.

İlgili yönetmeliğe göre;

Tartı aletlerinin piyasaya arzından sonra periyodik muayene işlemlerinin yaptırılması

kullanıcı sorumluluğundadır.


Yönetmelik gereği tartı aletlerinin periyodik muayenesi iki yılda bir yapılır. Muayene

süresi, tartı aletinin damgalandığı yıldan itibaren başlanarak yıl olarak hesaplanır. Damga

süresini doldurmuş tartı aletlerinin periyodik muayeneleri için, kullanıcılar tarafından

sürenin dolduğu yılı takip eden yılın Ocak ayının başından Şubat ayının sonuna kadar

periyodik muayene için Yetkili Muayene Servislerine dilekçe verilmesi gerekmektedir.

Bu süre içerisinde müracaat etmeyen kullanıcıların tespiti halinde, damga süresi dolmuş

ölçü aletini kullanma fiilinden dolayı Kanun hükümlerine göre idari ve cezai işlemler

uygulanır.

Otomatik tartı aletlerinin periyodik muayenesinin yapılabilmesi için;

1.1.2009 tarihinden önce piyasaya arz edilen ve tip onayı ibraz edilemeyen

otomatik tartı aletleri için bu yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 1 yıl

içerisinde, dışardan müdahaleyi engelleyecek şekilde hazırlanan damga planları

üreticisi ya da ithalatçısı tarafından il müdürlüğüne sunulur. Damga planının

sunulamaması durumunda, ölçüm sonuçlarını etkileyebilecek yerler yetkili

muayene servisi tarafından damgalanır. Damgalanan yerlere ilişkin damga planı

yetkili muayene servisi tarafından hazırlanarak il müdürlüğüne sunulur.


01.01.2009 tarihinden sonra piyasaya arz edilmiş otomatik tartı aletleri “Ölçü

Aletleri Yönetmeliği 2004/22/AT” ye uygun olarak üretilmiş ve ilk muayenesi yapılmış olması gerekmektedir.


Muayenelerde damgası kopmuş, bozulmuş, damga süresi dolmuş olan tartı aleti

tespit edilmesi durumunda yetkili muayene servisleri tartı aletinin bulunduğu il

müdürlüğüne en geç takip eden beş iş günü içerisinde bir tutanakla bildirimde

bulunur. İl Müdürlüğünce yapılacak inceleme ve değerlendirmeler sonucunda

gerekiyorsa yasal işlem tesis edilir.


Not: Tartı aletiniz ticarete esas teşkil eden ölçü ve kontrol aletleri kapsamında değilse

(Yasal metroloji kapsamı dışında ise) periyodik muayene yaptırmanıza gerek yoktur.

Tartı aletinin üzerinde “Alım ve Satım İşlerinde Kullanılamaz” yazısı silinmeyecek

şekilde yer almalıdır.

 

 

© Copyright 2007-2012 Türkay Kalibrasyon

Anasayfa Hakkımızda Hizmetlerimiz Referanslarımız Sertifikalar Haberler İnsan Kaynakları İletişim